Förvärvsfrekvens, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 407 människor (2018). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.