Sysselsättningsgrad, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 64:e lägsta i landet med 79,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.