Andel högutbildade, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 82:a lägsta i landet med 16,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.