Andel högutbildade, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 79:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.