Skattesats, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 155 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tingsryds kommun till 34,00 procent, vilket var den 72:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.