Befolkningsökning, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 393 människor (2019). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.