Befolkningsökning, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 155 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Tingsryds kommun den 52:a lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.