Befolkningsökning, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 369 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tingsryds kommun den 66:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.