Befolkningsökning, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tingsryds kommun den 73:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.