Invånare i kommunen, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 108:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.