Invånare i kommunen, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 155 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 105 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.