Invånare i kommunen, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 393 människor (2019). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.