Kommunens kostnader, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 320 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.