Kommunens kostnader, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 320 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 63 292 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.