Kommunens skatteintäkter, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femtonde lägsta i landet med 44 441 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.