Anställda i kommunen, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 320 invånare. Värdet för anställda i länet är det 91:a lägsta i landet med 899 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.