Andel förtidspensionärer, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 39:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.