Nyföretagande, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 260 människor (2018). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.