Andel företagare, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 320 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.