Förvärvsfrekvens, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 320 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.