Sysselsättningsgrad, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 63:e lägsta i landet med 79,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.