Andel högutbildade, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 10 320 människor (2019). Landarealen är 520 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.