Andel högutbildade, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 22:a lägsta i landet med 13,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.