Skattesats, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Markaryds kommun till 33,31 procent, vilket var den 131:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.