Befolkningsökning, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 166 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Markaryds kommun den 49:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.