Befolkningsökning, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 373 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Markaryds kommun nära genomsnittet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.