Befolkningsökning, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Markaryds kommun den 28:e lägsta i landet med −2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.