Befolkningsökning, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 320 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Markaryds kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.