Invånare i kommunen, Markaryd

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 76:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.