Kommunens skatteintäkter, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 649 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.