Andel förtidspensionärer, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 57:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.