Nyföretagande, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 573 människor (2018). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.