Förvärvsfrekvens, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 521 människor (2019). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.