Andel högutbildade, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 573 människor (2018). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.