Andel högutbildade, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.