Skattesats, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ljungby kommun till 33,07 procent, vilket var den 110:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.