Befolkningsökning, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ljungby kommun den 81:a lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.