Medelålder, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 401 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.