Medelålder, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.