Invånare i kommunen, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 573 människor (2018). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.