Invånare i kommunen, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 304 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 93:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.