Invånare i kommunen, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 92:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.