Invånare i kommunen, Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 521 människor (2019). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.