Kommunens kostnader, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e högsta i landet med 68 915 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.