Kommunens skatteintäkter, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tionde lägsta i landet med 43 328 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.