Anställda i kommunen, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare. Värdet för anställda i länet är det 67:e lägsta i landet med 748 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.