Andel förtidspensionärer, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 81:a högsta i landet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.