Andel förtidspensionärer, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 8 780 människor (2018). Landarealen är 415 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.