Andel förtidspensionärer, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.