Andel företagare, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare. Värdet för andel företagare är det 49:e lägsta i landet med 5,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.