Andel företagare, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare. Värdet för andel företagare är det 40:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.