Sysselsättningsgrad, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 38:e lägsta i landet med 78,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.