Förvärvsfrekvens, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 21:a lägsta i landet med 75,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.