Andel högutbildade, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.