Andel högutbildade, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.