Skattesats, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 342 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lessebo kommun till 33,81 procent, vilket var den 109:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.