Befolkningsökning, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Lessebo kommun den tjugonde lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.