Befolkningsökning, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lessebo kommun den 43:e lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.