Befolkningsökning, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 342 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lessebo kommun den sextonde lägsta i landet med −3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.