Medelålder, Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare. Värdet för medelålder är det 89:e lägsta i landet med 42,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.