Kommunens kostnader, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 224 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 86:e högsta i landet med 63 065 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.