Statsbidrag och utjämning till kommunen, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 257 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 66:e högsta i landet med 24 472 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.