Kommunens skatteintäkter, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 44:e lägsta i landet med 44 035 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.