Anställda i kommunen, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 638 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.