Andel förtidspensionärer, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 257 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.