Andel förtidspensionärer, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 224 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 88:e lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.